Electrical Fitter/Электро монтажник/Elekto-montieris

Job duties: manage soldering iron (desired)

1. Выполнение сменного задания,
2. Manage soldering iron
3. Quality control

Professional skills:

1. Education: primary education (minimum)
2. Experience: soldering iron management (preferable).

Additional requirements:

1. Excellent eyesight
2. Accuracy, responsibility, perseverance
3. High concentration ability

Conditions:

1. Full Time
3. Convenient working conditions
4. Young and dynamic team

Должностные обязанности: паяльником (желателен)

1. Выполнение сменного задания,
2. Работа с паяльником,
3. Контроль качества производимой продукции.

Профессиональные требования:
1. Образование не ниже среднего,
2. Опыт работы паяльником (желателен).

Дополнительные требования:
1. Хорошее зрение,
2. Аккуратность, ответственность, усидчивость,
3. Способность длительной концентрации внимания.

Предлагаемые условия:
1. Полная занятость,
2. Зарплата 600,00 EUR.
3. Хорошие условия труда.
4. Дружный, молодой коллектив.

Darba pienākumi:
1. Darbs ar lodāmuru,
2. Produkcijas kvalitātes kontrole.

Profesionālās prasības:
1. Izglītība ne zemāka par vidējo,
2. Pieredze darbā ar lodāmuru tiks uzskatīta par priekšrocību.

Papildprasības:
1. Laba redze,
2. Precizitāte, atbildības sajūta, piemērotība sēdošam darbam,
3. Spēja ilgstoši koncentrēt uzmanību,

Mēs piedāvājam:
1. Pilnas slodzes darbu,
3. Labus darba apstākļus,
4. Draudzīgu, gados jaunu kolektīvu.

© 2022 Fiber Optical Solutions. All rights reserved.