09 Oct

Projekta “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” aktualitātes

 

Projekta “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” īstenošana uzsākta 2017.gada 11. aprīlī.

Projekta sākumposmā noslēgti 2016.gadā izsludinātie iepirkumi un precizētas prasības projekta īstenošanai nepieciešamajām iekārtām un to piegādātājiem. Līdz 2017.gada augustam izsludināti iepirkumi par mikroskopu, fotolitogrāfiskās kontaktsavienošanas un eksponēšanas iekārtas, elektronu staru un temperatūras izturīga pārklājuma iekārtas piegādi un tīro telpu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu. Septembrī izsludināti iepirkumi par fotorezista pārklāšanas un žāvēšanas iekārtu, polarizācijas ekstinkcijas koeficienta mērīšanas iekārtas, plazmas – ķīmijas kodināšanas iekārtas un iekārtas pretestības un tilpuma mērīšanai piegādi.

Iepirkums par mikroskopu piegādi šī gada augustā ir pabeigts un par to noslēgts līgums ar Lietuvas uzņēmumu UAB “Expertus Vilnensis”.

Projekta rezultātā līdz 2018.gada jūnijam reālā ražošanas vidē tiks ieviesta jauna, eksperimentāla tehnoloģija ar eksperimentālām komponentēm jeb iekārtām. Pēc veiksmīgas tehnoloģijas testēšanas, uzņēmums plāno uzsākt daudzfunkcionālo integrālo optisko moduļu ražošanu Rīgā, izmantojot jaunu reversās protonu apmaiņas tehnoloģiju, lai tādējādi uzlabotu savas gala produkcijas – optiskās šķiedras žiroskopu – darbības precizitāti un izturību.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālā attīstības fonds, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.4. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”.

 

Kontakti:

Aleksandrs Blūmentāls, izpilddirektors

Tel. 67454103
e-pasts: blumental@opticalsolution.lv

Share this

Leave a reply