21 Apr

News of the project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant” / Projekta “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” aktualitātes

News of the project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant”

The project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant” started April 11, 2017.

In 2019 company purchased and installed various equipment available on the market. In March 2020 new experimental equipment according to contract signed on 12.02.2019. is delivered by company from Taiwan GAIA Technology Plus Co., LTD, and installation of equipment has started.

The project is co-financed by the European Regional Development Fund, Operational Program “Growth and Employment” specific support objective 1.2.1. “Increase private sector investment in R & D” measure 1.2.1.4. “Support for the introduction of new products into production”.

 

Contact:

Aleksandr Blumental, executive director

Phone: +371 67454103
email: blumental@opticalsolution.lv

 

 


Projekta “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” aktualitātes

 

Projekta “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” īstenošana uzsākta 2017. gada 11. aprīlī.

  1. gadā projektā iegādātas un uzstādītas dažādas tirgū pieejamās iekārtas. 2020. gada martā piegādātas jaunās eksperimentālās iekārtas, ko saskaņā ar 12.02.2019. noslēgto līgumu izgatavo un piegādā Taivānas uzņēmums GAIA Technology Plus Co., LTD, un uzsākta iekārtu uzstādīšana.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālā attīstības fonds, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.4. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”.

 

Kontakti:

Aleksandrs Blūmentāls, izpilddirektors

Tel. 67454103
e-pasts: blumental@opticalsolution.lv

Share this

Leave a reply