10 Apr
05 Dec

FOS become Gold Level Patron of Fifth Annual IEEE International Symposium on Inertial Sensors and Systems

We are happy to announce that Fiber Optical Solution become Gold Level Patron of Fifth Annual IEEE International Symposium on Inertial Sensors and Systems. You can meet our team on 27-29 March 2018 in Lake Como, Italy.

The IEEE Inertial Sensors 2018 is sponsored by the IEEE Sensors Council and is the only IEEE event exclusively dedicated to the Inertial Sensors and Systems technology, the industry which is projected to exceed $4.0B this year.

Share this
09 Oct

Projekta “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” aktualitātes

 

Projekta “Eksperimentālās integrālo optisko modulatoru ražotnes izveide” īstenošana uzsākta 2017.gada 11. aprīlī.

Projekta sākumposmā noslēgti 2016.gadā izsludinātie iepirkumi un precizētas prasības projekta īstenošanai nepieciešamajām iekārtām un to piegādātājiem. Līdz 2017.gada augustam izsludināti iepirkumi par mikroskopu, fotolitogrāfiskās kontaktsavienošanas un eksponēšanas iekārtas, elektronu staru un temperatūras izturīga pārklājuma iekārtas piegādi un tīro telpu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu. Septembrī izsludināti iepirkumi par fotorezista pārklāšanas un žāvēšanas iekārtu, polarizācijas ekstinkcijas koeficienta mērīšanas iekārtas, plazmas – ķīmijas kodināšanas iekārtas un iekārtas pretestības un tilpuma mērīšanai piegādi.

Iepirkums par mikroskopu piegādi šī gada augustā ir pabeigts un par to noslēgts līgums ar Lietuvas uzņēmumu UAB “Expertus Vilnensis”.

Projekta rezultātā līdz 2018.gada jūnijam reālā ražošanas vidē tiks ieviesta jauna, eksperimentāla tehnoloģija ar eksperimentālām komponentēm jeb iekārtām. Pēc veiksmīgas tehnoloģijas testēšanas, uzņēmums plāno uzsākt daudzfunkcionālo integrālo optisko moduļu ražošanu Rīgā, izmantojot jaunu reversās protonu apmaiņas tehnoloģiju, lai tādējādi uzlabotu savas gala produkcijas – optiskās šķiedras žiroskopu – darbības precizitāti un izturību.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālā attīstības fonds, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.4. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”.

 

Kontakti:

Aleksandrs Blūmentāls, izpilddirektors

Tel. 67454103
e-pasts: blumental@opticalsolution.lv

Share this
10 May

Establishment of experimental integrated optical modulator production plant with European Regional Development Fund co-financing

The project “Establishment of experimental integrated optical modulator production plant”

id. No. 1.2.1.4/16/A/011

 

Project goal: To increase Ltd. ‘’Fiber Optical Solution ‘’ productivity and competitiveness in world market by developing and implementing new technology in the production, which is required  to manufacture a new product line. To create new plant in Riga to manufacture optical modulators as full-scale experimental technology / the opening of the new experimental modulator plant will enable the company to implement a complete production cycle.

 

Project main activities:

  1. Manufacture experimental equipment to implement an experimental technology;
  2. Testing of experimental technology in real production environment while performing the economic activity;
  3. Preparation of experimental technology equipment and components, instructions and training manuals;
  4. Testing the new manufactured production with the experimental technology, to check all technical parameters and quality according to defined requirements of the new product line.

Planned results of the project:

The new experimental technology with all experimental equipment and components will be implemented in real production environment.  After successful testing of the new technology, the company plans to launch a multi-function integrated optical module production in Riga, using a new reverse proton exchange technology in order to improve company’s final products – optical fiber gyro – its operational accuracy and durability.

 

The planned project budget is 4’641’802.35 EUR incl European Regional Development Fund co-financing (35%) – 1’624’630.82 euro.

 

 

The project is planned to be finished until 11 June 2018.

 

Share this
13 Jan

FOS Website Renovation 2015

 

We have developed a brand new website that is fully responsive on any mobile devices including smartphones and iPads. This website has been built on a Wordpress platform. Also we’ve published few new pages such as Jobs Vacancies, News and Upcoming Products. About Us page includes link for Fiber Optical Solution Presentation 2014 .PDF file to download.

FOS logotype also has been rebranded. It did not went through complete changes but was redesigned up to date design standards.

Share this

© 2022 Fiber Optical Solutions. All rights reserved.